امروز دوشنبه 3 آبان 1395
  • vtem news box

اخبار جشنواره

دومین جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شتاب) كار خود را آغاز نمود .ايده پردازان محترم مي توانند از تاريخ 1395/07/24ايده هاي خود را جهت دومین جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب) ثبت نمايند. لطفا به بخش ايده چيست، راهنماي ثبت ايده و داوري حتما مراجعه...