امروز شنبه 30 دي 1396
  • vtem news box
  • vtem news box

اخبار جشنواره

2017-12-16-11-58-03  ضمن تبریک به منتخبی مرحله نهایی سومین جشنواره شتاب ملي به اطلاع كليه ايده پردازان محترم مي رساند اسامي 10 تیم منتخب مرحله نهایی سومین جشنواره شتاب ملي بشرح ذیل می باشد. ردیف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی استان 1 مبین...
2017-12-11-10-49-24    به اطلاع كليه ايده پردازان محترم مي رساند اسامي 15 تیم منتخب مرحله دوم سومین جشنواره شتاب ملي راه یافته به مرحله نهایی بشرح ذیل می باشد.   ردیف نام فناور ایده پردازان آدرس 1 محمد رستمی فارس 2 داوود فلاحت خوزستان محمد حاجیان‏پور 3 حامد حسینی خانشان آذربايجان...
2017-11-28-06-49-12             به اطلاع كليه ايده پردازان محترم مي رساند اسامي منتخبين مرحله اول سومین جشنواره شتاب ملي به شرح ذیل می باشد: 1- آقای احسان گلشن کیا با ایده " کنتاکتور فوق کم مصرف ایمن" 2- آقای سید محمد رسولی ابرقوئی با ایده " گرد افشان سانتریفیوژ" 3- آقای مجتبی ذبیحی با ایده " کمک رسال GBA " 4-...
2017-11-28-04-51-30 قابل توجه برندگان مرحله اول سومین جشنواره ملی شتاب، لازم است برندگان محترم جهت ورود به مرحله دوم جشنواره نسبت به تهیه و ارسال ویدئو مطابق قوانین و ضوابط ذیل اقدام نمایند. ضمناً به پیوست نمونه ویدئو دراپ باكس جهت اطلاع و استفاده تقدیم می گردد. قوانين و ضوابط نحوه ارسال ويديو نمونه ویدئو دراپ...
2017-11-11-10-29-56  دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اظهار کرد: با توجه به رسالت پارک های علم و فناوری مبنی بر تشویق و ترغیب نوآوران و مبتکران به سمت تجاری سازی، در این جشنواره ایده علمی با توانایی تجاری سازی شدن و تلاش ایده دهنده برای تولید ثروت از ایده، اصل مهمی برای برگزیده شدن محسوب می شود. به گزارش روابط عمومی...
2017-11-07-10-11-38  مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر گفت: در طی چند سال گذشته، زﻳﺮﺳﺎﺧت های ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ اﻳﺪه و راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس اﻳﺪه در ﭘﺎرک اﻳﺠﺎد و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻤﻊ آوری شده اﺳﺖ. به گزارش روابط عمومی پارک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد، ﻃﺮح راه اﻧﺪازی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی...
2017-10-25-08-52-14 پیرو مصوبه شورای سیاستگزاری جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) در جهت تسهیل روند شناخت و تعامل ایده پردازان محترم و متولیان تجاری سازی کشور( پارک های علم و فناوری) برگزاری مرحله اول سومین جشنواره ملی شتاب در سال 1396 به صورت استانی برگزارخواهد شد. و ایده های منتخب مرحله اول،...
2017-10-25-08-48-44 به اطلاع کلیه ایده پردازان محترم می رساند مهلت ثبت ایده در سامانه تا پایان وقت اداری مورخ 1396/08/24می باشد.
2016-11-07-06-02-48 جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور خواهش می کنم از اساتید و دانشجویان، محصول دانشگاه را به جامعه و تولید پیوند بزنیم، کاری کنیم تولید علم شما در کنار خلاقیت، ابداع، نوآوری، فناوری به تولید، صنعت، بخش‌های مختلف تولید و خدمات گره بخورد تا بتوانیم محصول این دانشگاه را در جامعه لمس کنیم. اگر...
پیرو مصوبه شورای سیاستگزاری جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) در جهت تسهیل روند شناخت و تعامل ایده پردازان محترم و متولیان تجاری سازی کشور( پارک های علم و فناوری) برگزاری مرحله اول سومین جشنواره ملی شتاب در سال 1396 به صورت استانی برگزارخواهد شد. و ایده های منتخب مرحله اول، جهت...