امروز شنبه 30 دي 1396

تماس با ما

 
تماس با ماتلفن

دبيرخانه سیزدهمین جشنواره ملي ايده هاي برتر و سومین جشنواره شتاب ملی ( سوالات مرتبط با ایده و داوری)

035-37260109

035-37246707

 

 

 

 پشتیبانی فنی سایت ( سوالات مرتبط با مشکلات فنی سایت - پاسخگو ساعات اداری)

 

 

 

035-37260094

035-37260095