امروز چهارشنبه 3 بهمن 1397

روند برگزاری جشنواره

جشنواره ایده‏ های برتر یک رویداد غیرانتفاعی است که به ‏عنوان اولین حلقه زنجیره ایده تا محصول با هدف ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری، شناسایی استعدادهای خلاق و برقرای ارتباط با آنها فعالیت خود را از سال 1382 به همت پارک علم و فناوری یزد و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز نمود و از آنجا که ایجاد بستر مناسب تفکر و انگیزه یکی از رسالت‏ های پارک های علم و فناوری محسوب می‏ شود برگزاری سالانه جشنواره در دستور کار پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت.

چهاردهمین دوره این رویداد در سال جاری برگزار می‏ گردد. راهنمای شیوه ارائه و داوری ایده ‏ها در ادامه آمده است.

 

فرایند داوری چهاردهمین جشنواره ایده‏ های برتر

 

ضوابط ارسال ویدئو به سامانه جشنواره

 

نمونه ویدئو (Dropbox)