امروز شنبه 30 دي 1396

آخرین مهلت ثبت ایده در سامانه.....(ساعت 24 روز 1396/08/24)

به اطلاع کلیه ایده پردازان محترم می رساند آخرین مهلت ثبت ایده در سامانه تاریخ 1396/08/24 می باشد.