امروز شنبه 30 دي 1396

سومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) آغاز به كار كرد

پیرو مصوبه شورای سیاستگزاری جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) در جهت تسهیل روند شناخت و تعامل ایده پردازان محترم و متولیان تجاری سازی کشور( پارک های علم و فناوری) برگزاری مرحله اول سومین جشنواره ملی شتاب در سال 1396 به صورت استانی برگزارخواهد شد. و ایده های منتخب مرحله اول، جهت ارزیابی مرحله دوم و ادامه جشنواره، به دبیرخانه دائمی جشنواره ملی شتاب ( پارک علم و فناوری یزد) ارجاع می گردد. لذا ایده پردازان محترم می توانند جهت شرکت در مرحله اول سومین جشنواره ملی شتاب به وب سایت پارک های علم و فناوری استان خود مراجعه نمایند.
ايده پردازان محترم استان یزد مي توانند جهت ثبت ایده های خود از تاريخ 1396/07/30 لغایت  1396/07/24 به سایت جشنواره ملی شتاب به آدرس: 

    www.chosen-idea.ir مراجعه نمایند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی